Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672771 obálek a 807516 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociální pojištění : důchodové pojištění a nemocenské pojištění : hlavní trendy do roku 2000 a právní stav k 1.1.2002Autor: Jana Klimentová
Rok: 2002
ISBN: 9788086552194
NKP-CNB: cnb001092879
OKCZID: 110346210

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLIMENTOVÁ, Jana. Sociální pojištění: důchodové pojištění a nemocenské pojištění : hlavní vývojové trendy do roku 2000 a právní stav k 1.1.2002. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí v nakl. JAN, 2001, 77 s. ISBN 80-86552-19-5.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)