Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2649875 obálek a 799083 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Testy studijních předpokladů a základy logiky. chcete se dostat na vysokou školu? : verbální myšlení, numerické myšlení, prostorová představivost ... : 300 nových příkladů k procvičení s řešením a komentářem : přijímací zkouška na nečisto : kompletní testAutor: Igor Kotlán, Pavel Kotlán, Kateřina Vittová
Rok: 2006
ISBN: 9788086572239
NKP-CNB: cnb003303949
NKP-CNB: cnb001658742
OKCZID: 110076753
Vydání: 5. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOTLÁN, Igor. Testy studijních předpokladů a základy logiky: chcete se dostat na vysokou školu? : verbální myšlení, numerické myšlení, prostorová představivost ... : 300 nových příkladů k procvičení s řešením a komentářem : přijímací zkouška na nečisto : kompletní test studijních předpokladů. 5. přepracované a aktualizované vydání. Brno: Institut vzdělávání Sokrates, 2006-2008. 2 svazky (199; 222 stran).


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)