Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552360 obálek a 741376 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Literární tvorba pražské školy =: <>Dichtung der Prager SchuleAutor: Adler, Hans Günther
Rok: 2003
ISBN: 9788086598598
NKP-CNB: cnb001299239
OCLC Number: (OCoLC)56342439
OKCZID: 110024481
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ADLER, Hans Günther. Literární tvorba pražské školy =: Die Dichtung der Prager Schule. Překlad Iva KRATOCHVÍLOVÁ. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2003. 100 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Adlerův text, zabývající se specifiky pražské německé literatury, chápe tvorbu Pražské školy jakožto kulturní fenomén, který nemá ve 20. století obdoby. Následně se jím zabýval J. Serke v Böhmische Dörfer (1987), který rovněž mezi mnoha dalšími autory této literatury ve svém díle, neopomněl vyzvednout Adlerovu snahu zprostředkovat toto písemnictví kulturní veřejnosti. Oba autoři přispěli k dalšímu rozmachu, jakési renesanci bádání o této zmizelé literatuře. Do Pražské školy ve 20. století patří v užším nebo šiším smyslu 130 až 140 autorů, jejich působení je ohraničeno rokem 1945. Vzhledem ke společenským poměrům v Čechách se bádání a vydávání této literatury mohlo znovu uskutečnit až v 90. letech. Tedy není divu, že muselo uplynout od anglického vydání téměř čtvrt století, než byla vydána i česká verze Adlerova eseje.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)