Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2702497 obálek a 826873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Securitas imperii. 14Autor: Pavlína Kourová
Rok: 2006
ISBN: 9788086621265
OKCZID: 110447705

Citace (dle ČSN ISO 690):
Securitas imperii: sborník k problematice bezpečnostních služeb. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti ve Vydavatelství a nakladatelství Ministerstva vnitra České republiky, 1994-.


Anotace

 

Na úvod je zařazena rozsáhlá studie o životě dlouholetého agenta StB Ervína Maráka. Z kratších článků jmenujme alespoň \"Rozpuštění Lidových milicí v roce 1989\", \"Chemická laboratoř při Ministerstvu vnitra 1948-49\", nebo \"Noc sv. Bartloměje v Šonově u Broumova (srpen 1945)\". Výsledkům práce odboru vyšetřování ÚDV se věnují články \"Smrt na hranicích\", nebo \"Případ Černobyl\".


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)