Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2551214 obálek a 740981 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Strany a stát, volby a finance: vybrané aspekty primárních voleb a financování politických stranAutor: Outlý, Jan
Rok: 2003
ISBN: 9788086624129
NKP-CNB: cnb001243373
OCLC Number: (OCoLC)53216110
OKCZID: 110022939
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
OUTLÝ, Jan. Strany a stát, volby a finance: vybrané aspekty primárních voleb a financování politických stran. Vyd. 1. V Olomouci: Periplum, 2003. 132 s. Studie a analýzy, sv. 3.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Srovnávací studie věnovaná jedné oblasti fungování demokratického politického systému - vztahu státu a politických stran v obecné rovině a konkrétní problematice jejich financování a mechanismu výběru kandidátů do zastupitelských sborů. Autor se věnuje pouze nejdůležitějším finančním zdrojům určeným na fungování politických stran t.j. státním prostředkům (prostředkům z veřejných rozpočtů). Podrobně popisuje pravidla sestavování kandidátních listin a výběru kandidátů v jednotlivých českých politických stranách. Vše dokumentuje na výsledcích rozboru parlamentních voleb z r. 2002. Práce se soustřeďuje zejména na české politické prostředí, ovšem ve srovnání s některými evropskými státy. Vychází z obecnějšího politologického rozboru.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)