Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1908338 obálek a 477840 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Budování československého gramofonového průmyslu po druhé světové válce : 1945-1963

Autor: Jan Müller, Petr Prajzler
ISBN: 9788086646572
NKP-CNB: cnb002906079
OKCZID: 127777777

Citace (dle ČSN ISO 690):
MÜLLER, Jan a Petr PRAJZLER. Budování československého gramofonového průmyslu po druhé světové válce: 1945-1963. Ústí nad Labem: Statutární město Ústí nad Labem, 2017. 111 stran. Acta phonographica, I..
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.235.143...)