Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172687 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Digitalizace klimatologických dat ze stanic na severní Moravě a ve Slezsku

Autor: Lipina, Pavel
Rok: 2010
ISBN: 9788086690865
NKP-CNB: cnb002189033
OCLC Number: 730409975
OKCZID: 110871271

Citace (dle ČSN ISO 690):
LIPINA, Pavel a Miroslav ŘEPKA. Digitalizace klimatologických dat ze stanic na severní Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2010, 131 s. Práce a studie,, seš. 34. ISBN 978-80-86690-86-5.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.168.112...)