Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748769 obálek a 845552 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Adresář poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém krajiAutor: Hloušková, Zuzana
Rok: 2004
ISBN: 9788086701004
OKCZID: 110392002
Vydání: 2. aktualiz. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HLOUŠKOVÁ, Zuzana, ed. Adresář poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. 2. aktualiz. vyd. Hradec Králové: Občanské poradenské středisko, 2004. 153 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)