Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech: 20. dubna - 21. května 2006, Národní archiv - Archivní areál Chodovec

Autor: Pazderová, Alena
Rok: 2006
ISBN: 9788086712369
NKP-CNB: cnb001649858
OCLC Number: (OCoLC)71248660
OKCZID: 110306526

Citace (dle ČSN ISO 690):
PAZDEROVÁ, Alena, ed. Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech: 20. dubna - 21. května 2006, Národní archiv - Archivní areál Chodovec. Praha :, V Brně :, Jihlava: Národní archiv ;, Moravský zemský archiv ;, Státní okresní archiv, 2006. 97 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Kromě ukázek významných listin a kronik, které se vztahují k působení Karla IV., jsou v katalogu publikovány například fotografie pečetí Jana Lucemburského, Elišky Přemyslovny, Karla IV., Václava IV., pražských arcibiskupů Arnošta z Pardubic, Jana Očka z Vlašimi a Jana z Jenštejna, dále fotografie typářů kapituly Všech svatých na Pražském hradě a kláštera augustiniánů na Novém Městě pražském. V závěrečné části katalogu se nacházejí ukázky litografií, přibližujících podobu interiéru a exteriéru katedrály sv. Víta z počátku 19. století. Publikace je opatřena anglickým resumé.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.172.203...)