Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2414477 obálek a 660901 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Berní rula

Autor: Čadková, Iva a Zahradníková, Magda
Rok: 2011
ISBN: 9788086712970
NKP-CNB: cnb002367189
OCLC Number: (OCoLC)796019873
OKCZID: 111353050

Citace (dle ČSN ISO 690):
Berní rula. Vyd. 1. Praha: Národní archiv, 2011. 296 s., [1] složený l. barev. obr. příl.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

V roce 1949 napsal svoji předmluvu k vydání berní ruly tehdejší ředitel Zemského archivu v Praze Otakar Bauer. V ní poukázal na to, že uskutečněním tohoto velkoryse pojatého podniku vrcholí padesátileté snahy historiků - archivářů Zemského archivu o vydání pramene zásadní důležitosti. Na této práci se podílela řada editorů, z nichž je třeba zvláště vyzdvihnout osobnost dr. Karla Doskočila, který se uvolil prostudovat všechny svazky ruly i činnost jednotlivých stavovských komisí, aby vypracoval nejvhodnější a zároveň nejúspornější formulář, který by mohl být použit pro všechny svazky edice. ve své stati ,,K edici Berní ruly" zhodnotil a popsla dosavadní úsilí české historiografie o ocenění, prozkoumání a vhodné publikování tohoto pramene. Stanovil hlavní zásady, jimiž se mají editoři při vydávání edice řídit, rozvrhl jednotlivé ediční svazky a pořídil generální rejstřík k celé berní rule. Tento záslužný podnik však nebyl dokončen pro velkou pracovní a finanční náročnost. Po dalších téměř padesáti letech se Státní ústřední archiv, jakožto přímý nástupce Archivu země České, rozhodl chybějící svazky edice berní ruly postupně doplnit. Až na malé detaily bylo rozhodnuto pokračovat v hlavních edičních zásadách předchůdců. Po vydání jednoho svazku Berní rula kraj Boleslavký, dvou svazků kraje Plzeňského, svazku Kladska a svazku Hradecka, vydává nyní Národní archiv čtvrtý svazek berní ruly kraje Hradeckého.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.84...)