Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314527 obálek a 582833 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hlávkovi předchůdci a pokračovatelé : právní postavení a sociální funkce nadací v českých zemích a v Československu od jejich vzniku do současnosti

Autor: Antonie Doležalová
Rok: 2014
ISBN: 9788086729978
NKP-CNB: ola001-nkc20142609888
OKCZID: 114744333

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOLEŽALOVÁ, Antonie. Hlávkovi předchůdci a pokračovatelé: právní postavení a sociální funkce nadací v českých zemích a v Československu od jejich vzniku do současnosti. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014, 125 s. Studie Národohospodá


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.215.77...)