Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2475349 obálek a 698011 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Raně středověké pohřebiště v ZelenčiAutor: Michal Lutovský, Jaroslav Špaček, Milan Stloukal, Jiří Hošek, Kateřina Tomková, Šárka Křížová, Tomáš Vaculovič
Rok: 2020
ISBN: 9788086756233
NKP-CNB: cnb003172654
OKCZID: 128306439

Citace (dle ČSN ISO 690):
LUTOVSKÝ, Michal. Raně středověké pohřebiště v Zelenči. Vydání první. Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2020. 215 stran. Archeologie ve středních Čechách, supplementum 1.


Anotace

 

Výsledky archeologického průzkumu raně středověkého pohřebiště v Zelenči.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (54.91.62...)