Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2088485 obálek a 512994 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Korespondence Katolické moderny: dopisy Františka Bílka a Karla Dostála-Lutinova z let 1896-1923

Autor: Bílek, František, Dostál-Lutinov, Karel, Kohout, Štěpán, Marek, Pavel, Svozil, Oldřich, Univerzita Palackého
Rok: 2007
ISBN: 9788086760414
NKP-CNB: cnb001805613
OCLC Number: (OCoLC)298775210
OKCZID: 110265837

Citace (dle ČSN ISO 690):
BÍLEK, František a Karel DOSTÁL-LUTINOV. Korespondence Katolické moderny: dopisy Františka Bílka a Karla Dostála-Lutinova z let 1896-1923. 1. vyd. Editor Štěpán KOHOUT, editor Pavel MAREK, editor Oldřich SVOZIL. Rosice: Gloria, 2007, 255 s. ISBN 97
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.200...)