Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199862 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Epidemie delikvence

Autor: Novotný, Petr
Rok: 2006
ISBN: 9788086761459
NKP-CNB: cnb001658716
OCLC Number: (OCoLC)85718833
OKCZID: 110004037
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVOTNÝ, Petr. Epidemie delikvence. Vyd. 1. Liberec: Dialog, 2006, 62 s. ISBN 80-86761-45-2.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Delikvence se objevuje ve všech společenských vrstvách a odráží nízkou kvalitu vysokého množství členů společnosti. Podněty k prvnímu proviňování se rodí ze zdánlivě bezvýznamných maličkostí, jakými jsou např. strach komunikovat, neschopnost vyjádřit vděk, lítost, soucit či omluvu. Zkušený delikvent je málo integrovaný člověk se sociální, emoční a psychickou vyprahlostí. Jednu z příčin tohoto stavu vidí autor ve slabosti demokratického státu s jeho benevolentní legislativou (zrušení trestu smrti). Humánnost nespočívá v lehkomyslném odpouštění neodpustitelného, ale ve vědomí konečných souvislostí. Dalším důvodem je ztráta idejí a nárůst materialismu, konzum se stal nejvýznamnější potřebou a vysoce přeceňovanou hodnotou. Došlo k rozvratu rodiny, rodičům chybí povědomí o tom, čeho lze a nelze výchovou dosáhnout, takže deformují charakter a hodnotový systém dítěte. Poslední příčinou je posunutí norem dobra a zla; dobro se zlu příliš často vzdává a my dobrovolně podléháme zlu. Nápravu autor vidí v novém, efektivnějším výchovném systému, kde převýchova vede k pozitivnímu ovlivnění hodnot, k žádoucí změně chování a jednání. Vychází ze současného stavu české společnosti, ale závěry jsou obecnější.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha


Komentáře

***
18.10.2011    Zdroj: SKAT - Souborný katalog


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (52.3.228...)