Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2649875 obálek a 799083 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sborník studentských prací z historieRok: 2007
ISBN: 9788086845937
NKP-CNB: cnb001795136
OCLC Number: (OCoLC)244811009
OKCZID: 110116844
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Sborník studentských prací z historie. Vyd. 1. Editor Jiří ŠTĚPÁN. Ústí nad Orlicí: Oftis nákladem Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové, 2007, 63 s. ISBN 978-80-86845-93-7.


Anotace

 

Předkládaný sborník studentských prací je výstupen kolokvia, které se uskutečnilo dne 2. října 2007 pod názvem Problémové momenty československých a středoevropských dějin a které pořádal Historický ústav Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové. Na kolokviu studenti většinou prezentovali části svých rozpracovaných diplomových prací ucelených a ukončených dílčích výzkumů.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)