Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2413435 obálek a 660243 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Krakau - Nürnberg - Prag : Stadt und Reformation : Krakau, Nürnberg und Prag (1500-1618) = Kraków - Norymberga - Praga : miasto i reformacja : Kraków, Norymberga i Praga (1500-1618) = Krakov - Norimberk - Praha : město a reformace : Krakov, Norimberk a Pr

Autor: Michael Diefenbacher, Olga Fejtová, Zdzisław Noga
ISBN: 9788086852836
NKP-CNB: cnb003156022
OKCZID: 128254581

Citace (dle ČSN ISO 690):
DIEFENBACHER, Michael, ed., FEJTOVÁ, Olga, ed. a NOGA, Zdzisław, ed. Krakau - Nürnberg - Prag: Stadt und Reformation : Krakau, Nürnberg und Prag (1500-1618) = Kraków - Norymberga - Praga : miasto i reformacja : Kraków, Norymberga i Praga (1500-1618) = Krakov - Norimberk - Praha : město a reformace : Krakov, Norimberk a Praha (1500-1618). Vydání první. Praha :, Červený Kostelec: Archiv hlavního města Prahy ;, Pavel Mervart, 2019. 419 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. Documenta Pragensia. Monographia, volumen 33/2.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.231.230...)