Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2538959 obálek a 735006 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úřední písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku = Die amtliche Schriftkultur in böhmischen und mährischen Städten in Mittelalter und Früher Neuzeit = Official written culture in Bohemian and Moravian towns in the MiddlAutor: Jan Hrdina, Kateřina Jíšová
ISBN: 9788086852867
NKP-CNB: cnb003165572
OKCZID: 128279688

Citace (dle ČSN ISO 690):
Úřední písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku =: Die amtliche Schriftkultur in böhmischen und mährischen Städten in Mittelalter und Früher Neuzeit = Official written culture in Bohemian and Moravian towns in the Middle Ages and early modern era. Vydání první. Praha :, Dolní Břežany: Archiv hlavního města Prahy ;, Scriptorium, 2018. 396 stran. Documenta Pragensia. Supplementa, IX.


Anotace

 

Stati a příspěvky z kolokvia se stejnojmenným názvem se věnují personálu městských kanceláří a písemnostem, které vznikly při výkonu správy, v rámci soudnictví či správy městských financí ve středověku a raném novověku.Ve sborníku najdeme několik statí věnovaných písařům pražských městských kanceláří. Příspěvky zachycují období od konce 14. do 17. století. Autoři článků zkoumali kromě pracovní náplně úředníků také jejich sociální postavení a další společenské uplatnění.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (34.239.147...)