Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415347 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století

Autor: Roman Pazderský
ISBN: 9788086852898
OKCZID: 128453691

Citace (dle ČSN ISO 690):
PAZDERSKÝ, Roman. Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století. Vydání první. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2020. 618 stran, xvi stran obrazových příloh. Documenta Pragensia. Monographia, volumen 38.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.120...)