Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2389309 obálek a 595626 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právní ochrana duševního vlastnictví při podnikání

Autor: JAKL, Ladislav
Rok: 2011
ISBN: 9788086855714
NKP-CNB: cnb002249002
OCLC Number: 794207508
OKCZID: 111335611

Citace (dle ČSN ISO 690):
Právní ochrana duševního vlastnictví při podnikání: soubor vědeckovýzkumných statí. 1. vyd. Editor Ladislav JAKL. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011, 221 s. ISBN 978-80-86855-71-4.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.170...)