Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181015 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Interakce států v herních simulacích

Autor: MAKARIUSOVÁ, Radana
Rok: 2012
ISBN: 9788086855882
NKP-CNB: cnb002410152
OKCZID: 111857530

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAKARIUSOVÁ, Radana a Václav OLIVA. Interakce států v herních simulacích. 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012, 36 s. ISBN 978-80-86855-88-2.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.204.55...)