Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2316398 obálek a 583387 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013

Autor: Charvát, Jakub
Rok: 2014
ISBN: 9788086855967
NKP-CNB: ola001-nkc20142596853
OKCZID: 114762285

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHARVÁT, Jakub a Petr JUST. První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013: cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby. 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, 245 s. ISBN 978-80-86855-96-7.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.239.176...)