Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2460432 obálek a 691227 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dítě a kniha: o čtenářství jedenáctiletých

Autor: Lederbuchová, Ladislava
Rok: 2004
ISBN: 9788086898018
NKP-CNB: cnb001490046
OCLC Number: (OCoLC)85130590
OKCZID: 110011309

Citace (dle ČSN ISO 690):
LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Dítě a kniha: o čtenářství jedenáctiletých. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 179 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Moravskoslezská vědecká knihovna v OstravěAnotace

 

Kniha se dotýká čtenářských zájmů, návyků a potřeb jedenáctiletých dětí, žáků 4.ročníku základní školy, ale v centru pozornosti výkladu je především kompetence raněpubescentního deseti- až jedenáctiletého čtenáře, tj. jeho psychická dispozice a celková připravenost komunikovat s přiměřeně náročnou uměleckou literaturou pro děti a mládež.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (34.207.247...)