Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2325121 obálek a 586491 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Němčina pro právníky

Autor: Horálková, Milena
Rok: 2005
ISBN: 9788086898162
NKP-CNB: cnb001500684
OCLC Number: (OCoLC)85137673
OKCZID: 110000066

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORÁLKOVÁ, Milena, Hana LINHARTOVÁ a Brigitta HENKEL. Němčina pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, 484 s. Právnické učebnice. ISBN 80-86898-16-4.


Anotace

 

Učebnice Němčina pro právníky je určena všem, kteří se chtějí blíže seznámit s odborným právnickým jazykem. Obsahuje mnoho autentických německých právnických textů. Kromě základní terminologie ze všech hlavních právních oborů probírá gramatické jevy typické pro odborný styl a na mnoha cvičeních umožňuje upevnění nabytých vědomostí. Podrobný německo-český slovníček na konci učebnice usnadňuje překlad úvodních textů v učebnici.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.99...)