Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2091235 obálek a 514687 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Téma: Promluva

Rok: 2006
ISBN: 9788086903309
NKP-CNB: cnb001698255
OCLC Number: (OCoLC)124089219
OKCZID: 110445857

Citace (dle ČSN ISO 690):
HRAŠE, Jiří a Jiřina HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ. Téma: promluva: třicet úvah dvaceti tří autorů. 1. vyd. Praha: Akropolis :, Slovo a hlas, 2006, 105 s. ISBN 80-86903-30-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Promluva je jakékoli slovní vyjádření v lidské komunikaci, ale také výkon v umění přednesu a recitaci, který se těší pozornosti teorie a kritiky. Sborník textů zahrnuje výběr ze sto čtyřiceti let českého uvažování na toto téma počínaje Janem Nerudou, Jakubem Arbesem, Josefem Durdíkem, přes F. X. Šaldu, Otakara Zicha či Viléma Mathesia a konče Alexandrem Stichem, Vladimírem Justlem, Radovanem Lukavským či Petrem Pavlovským. Zahrnuje pasáže z rozsáhlejších odborných děl i články z tisku a z metodických sborníků – přináší tak na jednom místě převážně příspěvky dnes už těžko dostupné. Řadí práce chronologicky, aby bylo možno sledovat názorové proměny a vývoj myšlení o promluvě. Autoři pojednávají téma v celkem třiceti statích a přináší inspirativní podněty pro soudobou praxi.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.229.131...)