Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323252 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Index českých exonym

Rok: 2011
ISBN: 9788086918648
NKP-CNB: cnb002269165
OCLC Number: (OCoLC)780139083
OKCZID: 111191212

Citace (dle ČSN ISO 690):
BERÁNEK, Tomáš. Index českých exonym: standardizované podoby, varianty = List of Czech exonyms : standardized forms, variants. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2011, 133 s. Geografické názvoslovné seznamy OSN


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.122...)