Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287686 obálek a 576897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do praktické dramaturgie

Rok: 2009
ISBN: 9788086928593
NKP-CNB: cnb001996092
OCLC Number: (OCoLC)465285666
OKCZID: 110350083

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOŘÍNEK, Zdeněk. Úvod do praktické dramaturgie. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. 122 s. Skripta Divadelní fakulty. Malá řada.


Digitální objekty

Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Kniha je promyšlená, odborně i prakticky fundovaná úvaha o funkci dramaturgie v složité struktuře divadla. Autor nezasvěceného čtenáře srozumitelnou a pedagogicky hodnotnou formou seznamuje se základními problémy dramaturgické práce a čtenáři-odborníkovi přináší řadu ozvláštňujících a objevných teoretických postřehů.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.201.11...)