Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670675 obálek a 806423 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Angličtina v cestovním ruchu =: English in the tourism industryAutor: Míšková, Zuzana
Rok: 2010
ISBN: 9788086929552
NKP-CNB: cnb002095873
OCLC Number: (OCoLC)681491547
OKCZID: 110561492
Vydání: Vyd. 2.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MÍŠKOVÁ, Zuzana. Angličtina v cestovním ruchu =: English in the tourism industry. Vyd. 2. Praha: Ekopress, 2010. 265 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Druhé, upravené vydání učebnice je určeno pro studenty cestovního ruchu a pro pracovníky v průmyslu cestovního ruchu, kteří si chtějí rozšířit odbornou slovní zásobu a získat jistotu při komunikaci se zákazníky, spolupracovníky a zahraničními partnery. Učebnice se snaží rozvíjet všechny základní dovednosti, tzn. čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, mluvení a psaní. Z gramatiky byly vybrány pouze jevy, které se často vyskytují při práci v oblasti cestovního ruchu a které působí českým studentům problémy. Je zde mnoho témat k diskusi a osvojení odborné terminologie. Součástí učebnice je CD se 17 poslechovými cvičeními, která namluvili rodilí mluvčí. Přepisy všech poslechových cvičení jsou uvedeny před klíčem ke cvičením. Na konci učebnice je Č-A a A-Č slovník terminologie cest. ruchu.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)