Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2091908 obálek a 515045 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

300 let kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově: sborník k 300. výročí postavení farního kostela v Holešově

Autor: Seifert, Rudolf
Rok: 2008
ISBN: 9788086931432
NKP-CNB: cnb001866586
OCLC Number: (OCoLC)321044979
OKCZID: 110270574

Citace (dle ČSN ISO 690):
SEIFERT, Rudolf. 300 let kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově: sborník k 300. výročí postavení farního kostela v Holešově. Holešov: Město Holešov ve spolupráci se Státním okresním archivem v Kroměříži a Farním úřadem římskokatolické církve v
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.172.195...)
 
 
 
Seznam literatury