Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326133 obálek a 586937 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Od školdozorce k inspektorovi : historie školní inspekce

Autor: Jana Bartošová, Jan Šimek, Magdaléna Šustová
ISBN: 9788086935461
OKCZID: 128077309

Citace (dle ČSN ISO 690):
BARTOŠOVÁ, Jana. Od školdozorce k inspektorovi: historie školní inspekce. 1. vydání. Praha: Česká školní inspekce ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A. Komenského, 2019. 118 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.56...)
 
 
 

Seznam literatury