Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2262716 obálek a 570162 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Moderní administrativa ve veřejné správě

Autor: STAŇA, Jiří
Rok: 2010
ISBN: 9788086976204
NKP-CNB: cnb002115360
OCLC Number: 681493809
OKCZID: 110684191

Citace (dle ČSN ISO 690):
STAŇA, Jiří, Lucie URBANOVÁ a Pavel VEBER. Moderní administrativa ve veřejné správě. Vyd. 1. Praha: Institut pro místní správu Praha, 2010, 123 s. Skripta. ISBN 978-80-86976-20-4.


Anotace

 

Publikace zaměřená zejména na korespondenci v úředním styku (a to včetně korespondence elektronické). Přináší praktický návod pro všechny kategorie úředníků, jak vést úřední korespondenci, a to s důrazem na formální úpravu textů. Příručka obsahuje názorné ukázky některých druhů písemností i typických chyb v úředních dopisech. Její součástí jsou také kapitoly věnované správnému plánování a řízení času, organizaci práce úředníka na všech úrovních veřejné správy, průběhu pracovní porady, problematice užívání státních symbolů, úředního razítka a elektronického podpisu.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha
Městská knihovna v Praze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (184.72.102...)