Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1940017 obálek a 482278 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tepenec

ISBN: 9788086989297
NKP-CNB: cnb002900482
OKCZID: 127642187

Citace (dle ČSN ISO 690):
VRÁNOVÁ, Vendula a Jakub VRÁNA. Tepenec: Karlův hrad - mizející památka. 1. vydání. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, 2016, 78 s. Archeologické památky střední Moravy, svazek 21. ISBN 978-80-86989-29-7.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.232.99...)