Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172717 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Diabetes mellitus

Rok: 2014
ISBN: 9788086998688
NKP-CNB: cnb002574369
OKCZID: 113314233

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVAČINA, Štěpán. Diabetes mellitus: léčba u starších pacientů v ČR : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Společnost všeobecného lékařství, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře,
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.168.112...)