Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172717 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Diabetes mellitus a komorbidity : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře

Autor: Igor Karen, Štěpán Svačina, Alena Šmahelová, Michal Vrablík, Vladimír Tesař, Tomáš Sosna
Rok: 2015
ISBN: 9788086998831
NKP-CNB: cnb002752876
OKCZID: 123478275

Citace (dle ČSN ISO 690):
KAREN, Igor. Diabetes mellitus a komorbidity: doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře. První vydání. Praha: Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, 2015. 29 stran. D
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.168.112...)