Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2551214 obálek a 740981 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tisíc plošinAutor: Gilles Deleuze, Félix Guattari, Marie Caruccio Caporale
Rok: 2019
ISBN: 9788087054635
NKP-CNB: abd001-002306869
OKCZID: 128284015

Citace (dle ČSN ISO 690):
DELEUZE, Gilles. Tisíc plošin. Překlad Marie CARUCCIO CAPORALE. Vydání druhé. Praha: Herrmann & synové, 2019. 585 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)