Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Postavení a úkoly Probační a mediační služby.

Autor: Žatecká, Eva
Rok: 2007
ISBN: 9788087071557
NKP-CNB: cnb001790278
OCLC Number: 228780425
OKCZID: 110263979

Citace (dle ČSN ISO 690):
BRUCKNEROVÁ, Eva. Postavení a úkoly Probační a mediační služby. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 136 s. Právo. ISBN 978-80-87071-55-7.


Anotace

 

Cílem publikace je podat co možná nejucelenější přehled o celkové podstatě institutu Probační a mediační služby, o jeho činnostech, poslání, úkolech i organizaci, jaké místo v právním systému zaujímá a jak je hodnocen nejen veřejností. Pro porovnání svých výsledků se skutečností autorka využila dotazníkové šetření a rozhovory s pracovníky Probační a mediační služby.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (34.231.243...)