Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171247 obálek a 536592 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Even the same is different

Autor: Dopitová, Milena
Rok: 2017
ISBN: 9788087108680
NKP-CNB: abd001-002182696
OKCZID: 127816135

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOPITOVÁ, Milena a Martina PACHMANOVÁ. Milena Dopitová: even the same is different = i stejné je jiné. Přeložil Phil JONES. Prague: Academy of Fine Arts in Prague, 2017, 263 s. ISBN 978-80-87108-68-0.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.97...)