Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172687 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Národnostní politika na teritoriu bývalého SSSR

Autor: Bahenský, František
Rok: 2010
ISBN: 9788087112397
NKP-CNB: cnb002158018
OCLC Number: (OCoLC)752793169
OKCZID: 110959751

Citace (dle ČSN ISO 690):
BAHENSKÝ, František. Národnostní politika na teritoriu bývalého SSSR. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2010. 219 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Kolektivní monografie Národnostní politika na teritoriu bývalého SSSR je společnou prací předních českých a ruských etnologů z akademického a univerzitního prostředí, kteří se dlouhodobě zabývají tématy spojenými s etnicitou v celém postsovětském prostoru. Kniha je rozčleněna do osmi kapitol, které se chronologicky věnují vybraným problémům národnostní politiky. První dvě kapitoly podávají v historické perspektivě obraz utváření sovětské národnostní problematiky a vztahu státu k původním populacím na západní Sibiři. Třetí kapitola je komparativní právnicko-antropologickou analýzou statutu původních malých národů Sibiře a Severu v SSSR a dnešní Ruské federaci. Další kapitoly se věnují problematice (neo)šamanismu, užívání jazyků u malých turkických populací jižní Sibiře, vývoji osídlení.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (35.168.112...)