Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647813 obálek a 797865 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lidové písně z PodhoráckaAutor: Marta Toncrová, Silva Smutná
Rok: 2011
ISBN: 9788087112533
NKP-CNB: cnb002265424
OKCZID: 111310889
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Lidové písně z Podhorácka [hudebnina]. 1. vyd. Třebíč :, Brno: Muzeum Vysočiny ;, Akademie věd České republiky, Etnologický ústav, 2011. 1 zpěvník (510 s., [8] s. barev. obr. příl.).


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné po přihlášení )Další vydání
Anotace

 

V 9ti tematických celcích - písně milostné, vojenské a rekrutské, žertovné a pijácké, písně ke kalendářním obyčejům, k obyčejům životního cyklu, písně o řemeslech a stavech, písně k tanci, písně epické a ukolébavky, je celkem uvedeno 342 písní. Jsou zde publikovány písně sesbírané celkem 23 sběrateli, zpívané 107 zpěváky a zaznamenané v 46 lokalitách. Písně byly vybrány z dosud neotištěných rukopisných pramenů uložených ve fondech brněnského akademického pracoviště. Zapsali je různí sběratelé od počátku 20. století do poválečné doby. Rovněž jsou připojeny písňové zápisy ze současných výzkumů krajského pracoviště tradiční lidové kultury, dále zápisy z muzejních archivů, ze soukromých zdrojů, také písně ze starších tisků a regionální literatury.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)