Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171080 obálek a 536510 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Aplikace na PC I - textový editor, tvorba prezentace

Autor: Panuška, Ivan
Rok: 2006
ISBN: 9788087113103
NKP-CNB: nkc20081795268
OCLC Number: 228782123
OKCZID: 110264509

Citace (dle ČSN ISO 690):
PANUŠKA, Ivan a Alena SUKOVÁ. Aplikace na PC I - textový editor, tvorba prezentace: učební text pro distanční formu vzdělávání. Vyd. 1. Orlová: Obchodní akademie Orlová, 2006 [i.e. 2008]. 134 s.Informatika v ekonomice v distanční formě vzdělávání n
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.168.111...)