Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2160386 obálek a 531657 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Profesor August Miřička : studie k 150. výročí narození

Autor: Tomáš Jablonický
Rok: 2013
ISBN: 9788087146798
NKP-CNB: cnb002463520
OKCZID: 112225882

Citace (dle ČSN ISO 690):
JABLONICKÝ, Tomáš. Profesor August Miřička: studie k 150. výročí narození. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 124 s. Memorabilia iuridica, sv. 7. ISBN 978-80-87146-79-8.
Zdroj:


Anotace

 

Biografická monografie věnovaná životu a dílu předního představitele české trestněprávní vědy prof. Augustu Miřičkovi (1863 – 1946) vychází při příležitosti 150. výročí jeho narození. Prof. August Miřička byl jedním z nevelkého počtu českých právníků, kteří svým významem pronikli za domácí oblast a vyvolali ohlas i v zahraničí. Monografie pojednává například o tom, jak byl prof. Miřička autorem revoluční koncepce tripartice forem trestné viny (1902), hlavním autorem osnovy československého trestního zákona z let 1921 – 1926, členem ředitelské rady L’Association Internationale de Droit Pénal v Paříži a zároveň prvním předsedou Československé společnosti pro právo trestní, zakladatelem kriminologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze (1926), předsedou Commission internationale pénale et pénitentiaire, předsedou X. mezinárodního sjezdu pro trestní právo a vězeňství konaném v Praze (1930), rektorem Univerzity Karlovy v Praze (1930/1931) atd. Monografie chronologicky mapuje dosud neosvětlené biografické a faktografické údaje související nejen se životem prof. Augusta Miřičky, ale i s dějinami českého trestního práva.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.168...)