Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2261032 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nová lidská práva

Rok: 2013
ISBN: 9788087146835
NKP-CNB: boa001-mzk01001359137
OKCZID: 112562510

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHOCHOLÁČKOVÁ, Kristina. Nová lidská práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 105 s. Studie z lidských práv =, Studies in human rights, č. 3. ISBN 978-80-87146-83-5.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.227.247...)