Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2388591 obálek a 595387 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce

Rok: [2008]
ISBN: 9788087153185
NKP-CNB: cnb001790878
OKCZID: 110288118

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVÁKOVÁ, Radka. Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008 [cit. 2/3/2017]. ISBN 978-80-87153-18-5.


Anotace

 

V materiálu je naznačeno, jakým způsobem postupujeme při převádění metafory z mluvených jazyků do jazyků znakových a naopak. Na DVD jsou uvedeny příklady znaků, které se užívají v jiném významu než literal (doslovný význam, přímé pojmenování) a dokonce i vyprávění, kde budou tyto znaky použity ve svém liter. i přeneseném významu (cvičení na porozumění takovému textu).

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (35.170.64...)