Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2262716 obálek a 570162 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Autor: Petr Sikora
ISBN: 9788087173565
OKCZID: 128420840

Citace (dle ČSN ISO 690):
SIKORA, Petr. Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích. 1. vydání. Karviná: Paris, 2020. 148 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (184.72.102...)
 
 
 

Seznam literatury