Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2551864 obálek a 741196 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

100letá Republika : příběh jednoho města 1918-1992Autor: Petr Sehnálek
ISBN: 9788087190463
NKP-CNB: cnb003044792
OKCZID: 128037101

Citace (dle ČSN ISO 690):
SEHNÁLEK, Petr. 100letá Republika: příběh jednoho města 1918-1992. 1. vydání. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2018. 102 stran.


Anotace

 

Průběh velké části 20. století v moravském městě Přerově. Publikace byla vydána v rámci projektu 100letá Republika, který vznikl díky iniciativě Muzea Komenského v Přerově.Dvojice pracovníků Muzea Komenského v Přerově sepsala stručné a přehledné dějiny města Přerova počínaje rokem 1918 a konče Sametovou revolucí z roku 1989. Jak probíhal ve městě převrat v roce 1918? Jak se do především průmyslového města otisklo prvorepublikové období? A jak válečné strázně? Přidanou hodnotou publikace je množství dobových fotografií a taktéž čtivý text, který představuje středomoravské město i těm, kteří Přerov dosud nepoznali.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)