Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2261871 obálek a 569929 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku,

Rok: 2012
ISBN: 9788087212974
NKP-CNB: cnb002276863
OCLC Number: (OCoLC)796016607
OKCZID: 111216224

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOBLIHA, Ivan. Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského práva: praktická příručka. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 390 s. Praktik. ISBN 978-80-87212-97-4.


Anotace

 

Praktická příručka pojednává o odpovědnosti za škodu v soukromém právu, s akcentem na její praktické uplatňování. Nejprve se autoři věnují občanskému zákoníku, který je základem této úpravy. Pojednávají jak o obecné úpravě, tak o jednotlivých případech odpovědnosti zvláštní. Pak výklad přechází ke zvláštní úpravě v obchodním zákoníku a v zákoníku práce. Svoje specifika má náhrada škody ve sporech vzniklých v důsledku ohrožení nebo porušení průmyslového vlastnictví. Autorský zákon obsahuje speciální úpravu, pouze pokud jde o výši náhrady, resp. způsob jejího vypočtení - této problematice je věnována závěrečná část knihy

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Městská knihovna v Praze
Srovname.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (184.72.102...)