Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907251 obálek a 477268 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Stýkání, nebo potýkání?

Autor: Václav Petrbok
Rok: 2012
ISBN: 9788087256572
NKP-CNB: cnb002345778
OCLC Number: (OCoLC)791326166
OKCZID: 111253455

Citace (dle ČSN ISO 690):
PETRBOK, Václav. Stýkání, nebo potýkání?: z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2012, 262 s. Delfín, sv. 117. ISBN 978-80-87256-57-2.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Hodnocení: 4.0 / 5 (1 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Dějiny česko-německo-rakouských, resp. rakousko--německo-českých (či snad německo-rakousko-českých?) slovesných vztahů na sebe poutaly odjakživa značnou pozornost. A právem. Geografická blízkost obou jazyků těchto tří kultur přispívala k neobyčejně plodné výměně ve všech oblastech kulturního a společenského života, tedy i v literatuře, resp. šířeji pojaté slovesnosti. Ovšem ne vždy bez sporů a konfliktů. Tato kniha se po úvodní přehledové komparaci pokouší demonstrovat na čtyřech sondách některé kontakty a souvislosti mezi českou, německou a německorakouskou slovesností v období datovaném zhruba mezi bitvou na Bílé hoře a napoleonskými válkami. Předložené sondy usilují o analýzu několika reprezentativních literárních typů a také jiného, primárně neslovesného projevu duchovní kultury, kterým je institucionalizovaná univerzitní výuka češtiny. Pro časovou názornost byla zvolena dvě témata čerpající primárně z materiálu do roku 1750, další dvě se týkají období následujícího; jejich časová prostupnost je nicméně pochopitelná, přirozená a autorem koneckonců zamýšlená.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Městská knihovna v Praze
Srovname.cz 152.00 Kč
Československá bibliografická databáze
Zboží.cz 207.00 Kč
eReading.cz 158.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.209.227...)