Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2389309 obálek a 595626 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Josef Seliger : obraz jednoho života

Autor: Josef Hofbauer, Emil Strauss, Zuzana Schwarzová
ISBN: 9788087274620
OKCZID: 128533432

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOFBAUER, Josef. Josef Seliger: obraz jednoho života. Překlad Zuzana SCHWARZOVÁ. 1. české vydání. Olomouc: Burian a Tichák, 2021. 206 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.214...)