Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2114894 obálek a 524835 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rok 1989 v jižních Čechách

Autor: Valeš, Lukáš, Petráš, Jiří
Rok: 2015
ISBN: 9788087311691
NKP-CNB: cnb002775248
OKCZID: 127023087

Citace (dle ČSN ISO 690):
VALEŠ, Lukáš a Jiří PETRÁŠ. Rok 1989 v jižních Čechách. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou evropských a regionálních studií, 2015, 220 s. Jihočeský sborník historický,, supplementum 6. ISBN 978-
Zdroj:


Digitální objekty

Digitalizovaný dokument - Jihočeská vědecká knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.75...)