Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2288231 obálek a 577082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Počátky měst a městeček v jižních Čechách 1. část

Rok: 2016
ISBN: 9788087311783
NKP-CNB: cnb002877770
OKCZID: 127697565

Citace (dle ČSN ISO 690):
Počátky měst a městeček v jižních Čechách: sborník příspěvků k dějinám urbanizace jihočeského regionu. Editor Daniel KOVÁŘ. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016, 399 s. Jihočeský sborník historický, supplementum 7. ISBN 9


Digitální objekty

Digitalizovaný dokument - Jihočeská vědecká knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.175...)