Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197353 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hodnocení účinnosti trvalých vegetačních bariér v ochraně proti větrné erozi

Rok: 2011
ISBN: 9788087361108
NKP-CNB: cnb002224555
OCLC Number: (OCoLC)794207469
OKCZID: 111296934

Citace (dle ČSN ISO 690):
PODHRÁZSKÁ, Jana. Hodnocení účinnosti trvalých vegetačních bariér v ochraně proti větrné erozi. 1. vyd. Brno: VÚMOP, 2011, 36 s. Metodika. ISBN 978-80-87361-10-8.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.237.183...)